TR
EN

HİDROLİK KEPÇE

Gemi limanlarında kuru yük yükleme boşaltma işlemi için çok ağızlı polip kepçeler ya da iki ağızlı kepçeler kullanılmaktadır.  Yükleme hacimlerine ve limanların sahip olduğu sinyalizasyon alt yapılarına göre farklı güç ve büyüklükte hidrolik kepçeler mevcuttur. Saniyelerin önem arzettiği limanlarda birim zamanda en hızlı ve efektif yükleme boşaltma yapan kepçe sistemlerini kullanmak büyük önem taşımaktadır. 

Uzun hidrolik 6m3'ten 30 m3'e kadar olan hacimde yük taşıyacak şekilde tasarlanan hidrolik kepçelerin tüm hidrolik kontrol ünitesini ve kepçeleri açıp kapamaya yarayan iş kolları, hidrolik silindirlerini sisteme özel geliştirmekte ve üretmektedir.  Hidrolik devre şeması, hidrolik blok, pompa ve motorun akuple edildiği ve direk hidrolik kepçenin üzerine bağlandığı motor set ünitesi Uzun Hidrolik tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir. Uzun Hidrolik Ar-Ge merkezinde en efektif , hızlı ve bakım maliyetlerini düşürecek şekilde çalışan motor set üniteleri ve silindirleri  dünyada da ilk defa uygulanacak şekilde Ar-Ge projeleri çerçevesinde geliştirilmektedir.